Banner

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Chia sẻ:

   - Hồ sơ thiết kế kiến trúc, kết cấu, hệ thống điện - nước - an ninh. Sáng tạo công trình mang phong cách sống riêng từng gia chủ, kết hợp yếu tố  thẩm mỹ. Tối ưu công năng sử dụng. Cân đối chi phí. Khả thi xây dựng. Phù hợp quy định pháp lý địa phương.

Bài viết khác

Thi công theo bản vẽ Chủ đầu tư cung cấp, kết hợp tư vấn, tối ưu thiết kế và pháp lý. Quản lý chi phí: không phát sinh theo hợp đồng
Công trình hạ tầng kỹ thuật là cơ sở hạ tầng dành cho các dịch vụ công cộng : như hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, điện nước, rác thải…
Thiết kế kiến trúc, thi công xây dựng, bảo hành, pháp lý xây dựng. Quản lý chi phí: cam kết minh bạch, cân đối ngân sách. Quản lý tiến độ: đưa ra kế hoạch xây nhà tổng thể, đúng tiến độ như cam kết.